අම්මේ ඔබ මතු භවයෙත් | නිමල් රංජිත් | Amme Oba Mathu Bawayeth | Nimal Ranjith | Indusara TV

Indusara TV – දේශයෙන් දේශාන්තරයට ගීතය – අම්මේ ඔබ මතු භවයෙත් ගායනය – නිමල් රංජිත් පද රචනය – නිමල් රංජිත් සංගීතය – දිනිඳු ප්‍රියන්ත #NimalRanjith #Radioeka 🔔 Subscribe for more videos: https://www.youtube.com/channel/UCFmS… ✅ Let’s connect: Web Site – https://www.radioeka.lk https://www.indusararadiotv.com Facebook –…