ලොව කුඩාම සමෙහි පිළිකාව හඳුනා ගනියි

ලොව කුඩාම සමෙහි පිළිකාව හඳුනා ගනියි

ලොව කුඩාම සමෙහි පිළිකාව හඳුනා ගනියි

මෙතෙක් හඳුනාගත් ලොව කුඩාම සමෙහි පිළිකාව හඳුනාගැනීමට ඔරිගන් සෞඛ්‍ය සහ විද්‍යා විශ්ව විද්‍යාලයේ චර්ම රෝග පිළිබඳ සහකාර මහාචාර්ය වෛද්‍ය ඇලෙක්සැන්ඩර් විට්කොව්ස්කි සමත්ව ඇත.පිළිකාව විශාලත්වය මිලිමීටර් 0.65 ක් බවත් මෙම පිළිකාව මෙලනෝමා නම් මාරාන්තික සමෙහි පිළිකා වර්ගයට අයත් බවත් වෛද්‍ය ඇලෙක්සැන්ඩර් විට්කොව්ස්කි ප්‍රකාශ කර තිබේ. මෙම පිළිකාව ලොව හඳුනාගත් කුඩාම සමෙහි පිළිකාව වීම හේතුවෙන් ගිනස් ලෝක වාර්තාව ද හිමිව තිබේ.ක්‍රිස්ටි ස්ටාට්ස්ට නම් රෝගී කාන්තාවගේ කම්මුලේ මෙම පිළිකාව තිබී ඇත. මිලිමීටර් 0.65 ක් යනු ඇසට නොපෙනෙන තරම් ප්‍රමාණයක් වන අතර දොස්තර විට්කොව්ස්කි, ජංගම දුරකතනයේ කැමරාවට සවි කිරීමට නිර්මාණය කළ ඔහුගේම උපකරණයක් භාවිතයෙන් පිළිකාවේ ඡායාරූපයක් ගෙන පසුව එය හඳුනා ගෙන ඇත. ක්‍රිස්ටි ස්ටාට්ස්ට…
Read More