මෙන්න රොබෝ බබාලා? 'ශුක්‍රාණු එන්නත් කර රොබෝ' නිවුන් ගැහැණු ළමයින් බිහි කරයි

මෙන්න රොබෝ බබාලා? ‘ශුක්‍රාණු එන්නත් කර රොබෝ’ නිවුන් ගැහැණු ළමයින් බිහි කරයි

මෙන්න රොබෝ බබාලා? ‘ශුක්‍රාණු එන්නත් කර රොබෝ’ නිවුන් ගැහැණු ළමයින් බිහි කරයි

රොබෝවෙකු විසින් පිළිසිඳ ගැනීමෙන් පසු උපත ලැබූ පළමු නිවුන් ගැහැණු ළදරුවන් ක්‍රමවේදය තුළදී පෙර සංකල්පීය ඖෂධ අත්දැකීමක් නොමැතිව Sony PlayStation 5 නියාමකයක් භාවිතයෙන් එක් විශේෂඥයෙක් යාන්ත්‍රික ඉඳිකටුවක් ගෙන ගියේය. MIT හි ලිපියකට අනුව, රොබෝවෙකු විසින් ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් පසු ලොවට ගෙන එන ලද ප්‍රධාන පුද්ගලයින් වන ළමා තරුණියන් දෙදෙනෙක් වඳභාවය අත්විඳින අයට නැවත ආරෝපණය කළ විශ්වාසයක් ගෙන ඒමට මේ ලෝකයට පැමිණ ඇත. විභාගය පෙර වසන්තයේ නිව් යෝර්ක් හි New Expectation Ripeness Center හි දී වැළඳ ගන්නා ලදී. එහිදී, පර්යේෂකයන් ඔවුන්ගේ යාන්ත්‍රික ප්‍රතිකාර උපකරණ එකට තබා, විශාලන කාචයක්, යතුරුපැදි ඉඳිකටුවක්, කුඩා පෙට්‍රි කෑමක් සහ පරිගණකයක් එක්රැස් කළහ. ඵලදායි ඖෂධ සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක්…
Read More