පිළිකාව පැරදූ දියණිය එක්ක ගෙදර යද්දී සුපිරි ලොතරැයි ජයක්

පිළිකාව පැරදූ දියණිය එක්ක ගෙදර යද්දී සුපිරි ලොතරැයි ජයක්

පිළිකාව පැරදූ දියණිය එක්ක ගෙදර යද්දී සුපිරි ලොතරැයි ජයක්

දරුණු පිළිකා රෝගයකින් පෙළුණු සිය දියණිය රෝහලෙන් නිවස කරා රැගෙන යන අතරතුර සුපිරි ලොතරැයි ජයක් ලැබූ කාන්තාවක් පිළිබඳ කතාවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ. අදාළ පුවත වාර්තාවන්නේ අමෙරිකාවේ ලේක්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයෙන්. Geraldine Gimblet නමැති කාන්තාව සිය දියණිය රෝහලේ සිට නිවස කරා රැගෙන යමින් සිටියදී මෙම ලොතරැයිය මිලදීගෙන තිබේ. ඇය ඒ වනවිටත් සිය දියණිය වෙනුවෙන් සියලුම වත්කම් වියදම් කර තිබුණි. අනතුරුව එම දියණිය වෙනුවෙන් සිදුකළ අවසන් වෛද්‍ය සත්කාර ලබාදී පිළිකාව පරාජය කර බවට තහවුරු කරගෙන සිය නිවස කරා යමින් සිටියදී මෙම වාසනාවට ඇයට උදාවී තිබේ. මෙම ලොතරැයියෙන් ඇයට හිමිව ඇති මුදල අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2 කි.
Read More