ඌවේ ලොකුම පුටුවකට පළමු වරට කාන්තාවක්

ඌවේ ලොකුම පුටුවකට පළමු වරට කාන්තාවක්

ඌවේ ලොකුම පුටුවකට පළමු වරට කාන්තාවක්

ඌව පළාතේ ප්‍රථම ප්‍රධාන ලේකම්වරිය ලෙස  දමයන්ති පරණගම මහත්මිය මේ මස   (4) දා වැඩ බාරගැනීමට නියමිතය . දමයන්ති පරණගම මහත්මිය  බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය ලෙස  කටයුතු කළාය. වසර 25 ක කාලයක් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු පරණගම මහත්මිය ගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යාවකි . රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරිනියක වන පරණගම මහත්මිය කැළනිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන්  සමාජ විද්‍යා ශාස්ත්‍රපති උපාධියද, ව්‍යාපාර පරිපාලය පිළිබදව පශ්චාත් උපාධියද ලබාගෙන තිබේ . අගුණුකොලපැලැස්ස  සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ලෙස රාජ්‍ය සේවයට බැදී ඇති පරණගම මහත්මිය , බෝපේ පෝද්දල , සහකාර ලේකම්වරිය ලෙසද කටයුතු කර තිබේ . ඉක්බිති අක්මීමන ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ලෙසත් හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ලෙසත් කටයුතු කරතිබේ . අතිරේක…
Read More