රජුගේ බඩ පළන්නට කවි කියූ කුංකුණාවේ හිමි

වාග් ප්‍රහාරයෙහි නිපුන් කුංකුණාවේ හාමුදුරුවෝ
_____වතගොත____
නම – කුංකුණාවේ සුමංගල හිමි
මහනුවර යුගය – රාජාධිරාජසිංහ, ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ හා කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ සමයේදී වැඩ විසූහ.
ග්‍රන්ථ – ’රාම සංදේශය’, ‘වෙහෙර විත්ති’
ගුරු හිමි – වැලිවිට ශ්‍රී අසරණ සරණ සරණංකර සඟරාජ හිමිගේ සිව්වන ශිෂ්‍ය කුණ්ඩසාලේ
විහාරාධිපති රඹුක්වැල්ලේ ධම්මරක්ඛිත හිමි.

Subscribe කරලා එකතු වුනු හැමෝටම ස්තුතියි
තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම අපිව subscribeකරලා එකතු වෙන්න
Like us on FB@https://www.facebook.com/radioeka
To Watch Radioeka.lk visit http://radioeka.lk/
© Copyright radio eka
Please Contact Us At ► : radioekauvideo@gmail.com