දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමි සහ කුමාර වෙල්ගම මහතා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවෙයි.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.