පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යධුරයේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ඒ මහතා අද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

ජපාන තයිසේ සමාගමෙන් රුපියල් මිලියන 100ක අල්ලසක් ඉල්ලූ බවට පළවූ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරන තෙක් අමාත්‍යවරයා මීට සති කිහිපයකට පෙර සිය අමාත්‍යධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.

ඒ අනුව ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කළ අතර එම කමිටුව නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා නිර්දෝෂී බවට නිගමනය කළේය.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.