පාසල් පැවැත්වීම ගැන හදිසියේ ගත් තීරණය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම පාසල් අද (02) දිනයේ වසා තැබීමට තීරණය කර තිබේ.

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යූ ගමගේ ප්‍රකාශ කළේය.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.