ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වෙත යොමුකරන ලද ලිපිය අනුව ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම සඳහා තම පක්ෂය ඉදිරිපත් කළ කළ මූලික උපායමාර්ගික ප්‍රවේශය ජනපතිවරයා විසින් නිවැරදිව තේරුම් ගෙන නොමැති බව පෙනී යන්නේ යැයි ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා ජනපතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් පවසයි.

ජනපතිවරයා සඳහන් කරන සර්වපාක්ෂික වැඩපිළිවෙළක් ඔහුගේ පැරණි උපදේශකයින්ගේ එකතුවක් මගින් සකස් කිරීම හරහා දේශපාලන පක්ෂවල සහ මහජනයාගේ විශ්වාසය දිනාගත නොහැකි බව ජනපතිවරයාවටහා ගත යුතුව ඇති බවත් ඔහු සිය ලිපියෙන් පවසයි.

කෙසේ වෙතත්  ඒකපාර්ශ්වීය එවැනි වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කිරීමට කිසිදු බාධාවක් තිබිය නොහැකි නමුත් අගමැති ධුරයට පත්වූ දින සිට ජනාධිපති වීමෙන් පසුව මේ දක්වා එවැනි වැඩපිළිවෙළක් ඒකපාර්ශවීය හෝ රටට ඉදිරිපත් කිරීමට ජනපතිවරයා අසමත් වී ඇතැයි විමල් වීරවංශ මහතා තවදුරටත් තම ලිපියෙන් පවසයි.

“එම නිසා අර්බුදය විසඳීම මුල්කරගෙන වහාම සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් කැඳවිය යුතු බව අපි නැවත අවධාරණය කරමු. ඊට පෙර ඔබතුමාගේ දැක්ම සහ උපායමාර්ගික ප්‍රවේශය මහජනයාට සහ ඉන්පසුව සර්වපාක්ෂික සමුළුවට ඉදිරිපත් කිරීමේ වරදක් නැත.” යැයිද ඔහු පවසයි.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.