අද රාත්‍රී 10 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා සුදු ඩීසල් මිල රුපියල් 10කින් අඩුකිරීමට තීරණය කර ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

කෙසේ වෙතත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනුයේ සෙසු ඉන්ධන වර්ගවල මිල තවදුරටත් නොවෙනස්ව පවතින බවයි.

ඊට අදාළ නිවේදනය පහතින්,

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.