පාසල් ළමුන් සඳහා හෙට (01) දින සිට විශේෂ බස් රථ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි පළමු අදියර බස්නාහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගමින් සිදුකරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා සඳහන් කළේය.

බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ, හොරණ, කළුතර සහ කොළඹ යන ප්‍රදේශවල පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය සඳහා එම බස් රථ යෙදවීමට නියමිතව තිබේ.

ඒ අනුව උදෑසන 7.30ට පාසල් වෙත අදාළ බස් රථ මඟින් සිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට නියමිත අතර පසුව පාසල් අවසන් වීමෙන් පසු යළි එම බස් රථ ගමනාන්තය දක්වා ගමන් කිරීමට නියමිතය.

මේ සඳහා අතිරේක බස් රථ 40ක් පමණ යෙදවීමට නියමිත බව ද ආචාර්ය නිලාන් මිරැන්ඩා මහතා සඳහන් කළේය.

Avatar

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.