විජේදාසගේ ආරක්ෂාව තුනට බස්සයි

පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර විජේදාස රාජපක්ෂට ලබා දී තිබූ ආරක්ෂාව අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මීට පෙර මන්තී‍්‍රවරයාගේ ආරක්ෂාවට පොලිස් නිලධාරීන් 05 දෙනෙකු යොදවා තිබූ අතර ඉන් දෙදෙනෙකු ඉවත් කර ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු වුවද විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසිවන සංශෝධනය දැඩිව විවේචනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබිණ.

-Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *