20ගැන අමරපුර – රාමඤ්ඤ නිකාය අද ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබදව අමරපුර, රාමඥ්ඥ සාමග්‍රී සංඝ සභාවෙහි ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් අද නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

මේ මොහොතේ රට තුළ ආන්දෝලනයට තුඩු දෙමින් තිබෙන 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබදව අමරපුර, රාමඥ්ඥ සාමග්‍රී සංඝ සභාව සාකච්ඡාවට භාජනය කළ අතර ඒ සම්බන්ධව අප සංඝ සභාවේ මතය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේත්, ගරු අගමැතිතුමාගේත්, සමස්ත රජයේත් අවධානයට යොමු කරවමින් ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාව දැණුවත් කිරීම උදෙසා අමරපුර, රාමඥ්ඥ සාමග්‍රී සංඝ සභාවෙහි ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය විසින් ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට අද පස්වරු 01.00 ට නාරාහේන්පිට ඇල්විටිගල මාවතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකාය මහා සංඝ මූලස්ථානය මූලස්ථානයෙහි දී සිදු කිරීමට නියමිතය.

-Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *