‘ඩුප්ලිකේට් මහින්ද’ ඉන්දීය දේශපාලනය හොල්ලයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ හැඩරුවට අතිශයින්ම සමාන හැඩරුවක් සහිත පුද්ගලයකු ඉන්දීය දේශපාලනයේ මේ වනවිට විශාල ජනප්‍රියතාවයක් හිමිකරගෙන සිටින බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා අනාවරණය කරයි.

ඔහු නමින් ඒ.වී.සුබා රෙඩ්ඩිය.

ඔහු එරට අන්ද්‍රා හා තෙලන්ගානා යන ප්‍රාන්තවල තම දේශපාලන කටයුතු මෙහෙයවු ලබන අතර එම ප්‍රදේශවල විශාල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගෙන සිටින තෙලිගු දේශම් පක්ෂයේ නායකයා වන්නේ ද සුබා රෙඩ්ඩිය.

ඩුප්ලිකේට් මහින්ද' ඉන්දීය දේශපාලනය හොල්ලයි (PHOTOS) - Mawratanews.lk | Sri  Lanka Latest Sinhala News and Headlines

-Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *