චීනයෙන් ශී‍්‍ර ලංකාවට යුවාන් මිලියන 600 ක ආධාර මුදලක්


චීනය විසින් ශ‍්‍රී ලංකාවට යුවාන් මිලියන 600 ක් හෙවත් ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 16.5 ක මූල්‍යාධාරයක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙරට චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ ශ‍්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර පසුගිය 09 වනදා අත්සන් තැබුණු ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතාව පිළිබඳ ගිවිසුම අනුව එම ආධාර මුදල පිරිනැමුණු බවයි. 

පශ්චාත්-කෝවිඞ් කාලය තුළ ග‍්‍රාමීය පළාත්වලට වෛද්‍ය පහසුකම්  ලබා දීම, අධයාපනය, සහ ජල සම්පාදනය ආදී මූලික අවශ්‍යතාවලට එම ආධාර මුදල භාවිත කිරීමට දෙපාර්ශවය එකඟ වී තිබෙනවා

-nethnews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *