ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී බිම්ෂානි ජාසිංහආරච්චි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරයට


කාන්තා ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරේ ජේෂ්ඨතාවයෙන් ඉහලින් සිටින බිම්ෂානි ජාසිංහආරච්චි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරයට උසස් කිරීමට ඊයේ රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. 

ඒ අනුව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරිය පොලිස් සුබසාධක දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස පත් කොට ඇති බවයි එම කොමිසමේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

-nethnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *