දරුවන් බිහිකරන සිංගප්පූරු ජාතිකයන්ට ආණ්ඩුවෙන් බෝනස්

දරු උපත් ප‍්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා අලූතෙන් දරුවන් බිහිකරන සිංගප්පූරු ජාතිකයන්ට විශාල දිරිගැන්වීම් ලබා දීමට සිංගප්පූරු රජය තීරණය කර තිබේ.

සිංගප්පූරුව ලොව අඩුම උපත් අනුපාතයක් ඇති රටකි. වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිංගප්පූරු රජය එය ඉහළ නංවන්නට විවිධ ක‍්‍රියා මාර්ග ගත්ත ද එය සාර්ථක වී නැත.

කොරෝනා හේතුවෙන් ඇතිවී තිබෙන ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ රැකියාවලින් ඉවත් කිරීම් හේතුවෙන් සිංගප්පූරු ජාතිකයන් බොහෝ දෙනා දරු පිළිසිඳ ගැනීම්වලට මේ කාලයේ බියක් දක්වති. මේ නිසා උපත් අනුපාතය තවදුරටත් පහළ යමින් පවතී.

-Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *