හෘද සාක්ෂියක් ඇති මිනිහෙකුට 20ට ඡන්දය දෙන්න බෑ – විජයදාස රාජපක්ෂ

මහජන පරමාධිපත්‍යයට ගරු කරන මන්ත්‍රීවරයකුට හෘද සාක්ෂියට එකඟ ව 20 වන සංශෝධනයට පක්ෂ ව ඡන්දය දීම කළ හැකි ද යන්න පිළිබඳ ව තමන්ට බරපතළ ප්‍රශ්නයක් මතුව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ 20 වන සංශෝධනයට පක්ෂ ව ඡන්දයදීම මගින් මන්ත්‍රීවරුන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුගමනය කර ආරක්ෂා කරන බවට දෙන ලද ප්‍රතිඥාව / දිවුරුම උල්ලංඝනය කිරීමක් ද සිදුවනු ඇති බවට පෙනෙන්නට ඇති බවයි.

මෙම කරුණු ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක ලිපියක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යොමු කර තිබේ.

එම ලිපිය පහතින් වේ….

Lanka Lead News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *