වසර අටකදී ළමා අපචාර පැමිණිලි 42073 ක් විසඳලා නැහැ.. විගණනයේදී අනාවරණ වෙයි

 ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් පසුගිය වර්ෂ 08 ක කාලයේ මහජන පැමිණිලි 79,259 ක් ජාතික ළමාරක්‍ෂක අධිකාරිය වෙත ලැබී තිබූ අතර ඉන් පැමිණිලි 42,073ක් විසඳීමට කටයුතු කර නොතිබූ බව ශ‍්‍රී ලංකාවේ ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් ළමා ආරක්‍ෂක අධිකාරියේ කාර්යභාරය පිළිබඳ කරනු ලැබු විශේෂ විගණනයකදී අනාවරණය වී ඇත.
 
 2020 වර්ෂයේ ජූලි මස 11 වැනිදා නිකුත් කර ඇති මෙකී විගණන වාර්තාවට අනුව ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් මහජන පැමිණිලි 2011 වර්ෂයේ සිට 2019.09.30 දක්වා ලැබී තිබූ බව ද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි. විභාග කොට අවසන් කරනු ලැබූ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 37186 ක් වූ අතර පැමිණිලි විභාග කිරීමේ ප‍්‍රතිශතය සියයට 53 ක් බව ද විගණන වාර්තාව මගින් අනාවරණය කර ඇත.
 
 එමෙන්ම 2011 සිට 2018 වර්ෂය දක්වා දිවයිනේ දිස්ත‍්‍රික්ක 25 න් ලැබී තිබූ ළමා අපචාර සම්බන්ධ පැමිණිලි අතුරින් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇත්තේ කොළඹ, ගම්පහ, කුරුණෑගල, ගාල්ල යන දිස්ත‍්‍රික්කවලින් බව ද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි. ළමා රක්‍ෂණ අධිකාරියට ලැබී තිබූ පැමිණිලි සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 35 කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මෙම දිස්ති‍්‍රක්ක 04 ට අදාළව ලැබී තිබුණ ද ඒ පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් යොමුකර එම පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමට අදාළ කඩිනම් පියවර ගෙන නොතිබූ බව ද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් කර ඇත.
 
 එමෙන්ම පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ නීතිපති වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පැමිණිලි සංඛ්‍යාවෙන් සියයට  55කට නඩු පවරා නොතිබූ බව නිරීක්‍ෂණය වූ බව ද  විගණන වාර්තාවේ දැක්වේ. ඒ අනුව ළමා අපචාරවලට ගොදුරු වූ ළමුන් සම්බන්ධ වූ මෙම නීතිමය ක‍්‍රියාවලිය ළමයා වැඩිහිටියකු බවට පත්වීමට ප‍්‍රථම අවසන් කිරීම සඳහා වූ ක‍්‍රමවේදයක් සැකසීමට අධිකාරිය අවශ්‍ය ක‍්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබු බව ද විගණන වාර්තාවේ දැක්වෙයි.
 
 එමෙන්ම අධිකාරියට ලැබෙන පැමිණිලි වාර්තාකරණයේදී අදාළ දිස්ත‍්‍රික්කය, ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප‍්‍රදේශය ආදී තොරතුරු පහසුවෙන් හඳුනාගැනීමට හැකිවන පරිදි වාර්තාකර නොගැනීම නිසා පැමිණිලිවල ප‍්‍රගතිය පහසුවෙන් සමාලෝචනය කිරීමට නොහැකිව තිබූ බව ද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.
 
 මේ පිළිබඳ ළමා ආරක්‍ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී මෙසේ කීවේය.
 
 පසුගිය වර්ෂ 09 ක කාලයේ වූ සිද්ධීන් ගැන තමයි විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දීල තියෙන්නේ. මෙම විගණන වාර්තාවට අපි උත්තර ලියල තියෙන්නේ. මේවා පරණ දේවල්. ළමා රක්‍ෂක අධිකාරියේ සභාපති ධුරය මා භාරගන්නාවිට අපේ ආයතනයේ වහපු නැති ළමා අපචාර සම්බන්ධ ලිපිගොනු ස්ථාන තුනක 18000 ක් තිබුණා. ඉන් 14000 ක් පරීක්‍ෂණ අවසන් කරල තියෙන්නේ. ඉතිරි 4000 වහන්න බැහැ. ඒවා වයස අවුරුදු 18 විතර යනකම් යනවා. මා සභාපති ධුරයට පත්වුණාට පසු කමිටු පත් කරල මේවා නිරාකරණය කිරීමට කටයුතු කළා. ළමා අපචාර වැඩිවෙලා නැහැ. කෲරත්වය තමයි වැඩිවෙලා තියෙන්නේ. 2019 වර්ෂයේ 8558 ක් පැමිණිලි ලැබී තිබුණා. මේ වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසය වෙනකම් ලැබිලා තියෙන්නේ පැමිණිලි 4471 යි. ඉකුත් වසරට වඩා ළමා අපචාර පිළිබඳ ලැබෙන පැමිණිලි සංඛ්‍යාත්මකව අඩුයි. නමුත් කෲරත්වය වැඩිවෙලා තියෙන්නේ.

-ලලිත් චාමින්ද සහ එස්. කේ. කළුආරච්චි – ගාල්ල-divaina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *