දේශීය කිරි ගොවීන්ට සුබ ආරංචියක්

දේශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 70 ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට මිල්කෝ ආයතනය නව ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
ඒ යටතේ සවස් කාලයේ දී කිරි දෙනුන්ගෙන් දොවා ගන්නා කිරි නිසි ප්‍රමිතියකින් යුතුව ගබඩා කිරීමට නව උපකරණයක් හඳුන්වා දුන්නේය.
කිරි පිටි හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වන යෝර්ගට්, බටර් සහ චීස් සඳහා මෙරට පාරිභෝගිකයා තුළ පවතින්නේ ඉහළ ඉල්ලුමකි.
ඒ අනුව මෙරට කිරි අවශ්‍යතාවයෙන් 40% ක් දේශීය කිරි ගොවියාගෙන් සම්පූර්ණ කර ගැනෙන අතර ඉතිරි 60% සම්පූර්ණ කර ගැනෙන්නේ ආනයනික කිරිපිටිවලිනි.
වසරකට කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් අනූදහස් පමණ ආනයනය කෙරෙන අතර ඒ සඳහා වැයවන මුදල රුපියල් බිලියන 55 ක් පමණ වේ.
මෙරට කිරිවලින් ස්වයංපෝෂිත කිරීමට නම් ආනයනය නතර කර කිරි ගොවියා දිරිමත් කළ යුතුය.උදෑසන කාලයේ එළඳෙනෙකුගෙන් සාමාන්‍යයෙන් කිරි ලීටර 10 ක් පමණ දොවා ගැනෙන අතර සවස් කාලයේ දී කිරි ලීටර 6 ක් පමණ දොවා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.
නමුත්, පහසුකම් නොමැතිවීම නිසා කිරි ගොවීන්ට සිදුව ඇත්තේ සවස් කාලයේ දී එළඳෙනෙනුන්ගෙන් කිරි දොවා නොගෙන සිටිමටය.
ඊට විසඳුමක් ලෙස සවස් කාලයේ දී දොවා ගන්නා කිරි නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුතුව ගබඩා කර තබා ගැනීම සඳහා මිල්කෝ ආයතනයේ නව නිපැයුම් හා තාක්ෂණ අංශය නව උපකරණයක් නිපදවා තිබේ.එය නම් කර තිබෙන්නේ “කිරි සිසිලකය” ලෙසය.
එම උපකරණය මේ වන විට කිරි ගොවීන්ට හඳුන්වා දී තිබේ.
ඒ අනුව කිරි ගොවින්ගේ අදායම මේ වන විට සියයට 80කින් පමණ වර්ධනය වී ඇති බව මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපති ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

-adaderana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *