තවත් දරුණු අපරාධකරුවන් 33 දෙනෙකු බූස්සට


බන්ධනාගාරගත කර සිටින සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් ඇතුළු විවිධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින රැදවියන් 33 දෙනෙකු කඩිනමින් බූස්ස බන්ධනාගාරයට මාරුකරන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මාරු කිරීමට අවශ්‍ය රැදවියන් මේ වනවිට හදුනා ගනිමින් සිටින බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවේ.

තවදුරටත් බන්ධනාගාර තුළ සිට විවිධ අපරාධ මෙහෙයවන සහ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සිදුකරන පිරිස් පිළිබද අවධානයෙන් පසු වන බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

බන්ධනාගාර තුළ සිට ජංගම දුරකතන භාවිත කරන රැදවියන් සම්බන්ධයෙන් ද තොරතුරු රැස් කරමින් සිටිනවා. 

බූස්ස බන්ධනාගාරයට මාරු කිරීමට හදුනා ගන්නා රැදවියන් එහි වෙන වෙනම සිරමැදිරිවල රඳවා තැබීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

මේ වනවිටත් බූස්ස බන්ධනාගාරයේ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් ඇතුළු විවිධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින රැදවියන් 46 දෙනෙකු මෙලෙස වෙන වෙනම රඳවා සිටිනවා.

වාරියපොල බන්ධනාගාරයේ සිටි ‘‘අඩා’’ නමින් හදුන්වන රැදවියාද මීට  දින කිහිපයකට පෙර බූස්ස බන්ධනාගාරයට මාරු කෙරුණා. ඒ, ඔහු එම බන්ධනාගාරයේ සිට විවිධ නීතිවිරෝධී කි‍්‍රයාවන් සිදුකරන බවට ලැබුණු තොරතුරු මතයි.

-nethnews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *