මෛත්‍රී පාස්කු කොමිසමට පැමිණේ

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා අද (22) උදෑසන පාස්කු කොමිසමට පැමිණ තිබේ.

ඒ කොමිසමේ සාක්ෂි සඳහා ඇහුම්කන් දීමට ය. 

මේ අතර, හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ ලබාදීම සඳහා පාස්කු කොමිසමට පැමිණ තිබේ.

මෛත්‍රී පාස්කු කොමිසමට පැමිණේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *