කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක වාහන තදබදයක්

අද (22) උදෑසන කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක දැඩි රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කොළඹ ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *